Skip to main content

Sadarbības partneri

Nacionālā sadarbība

Institūcija (nosaukums)

Sadarbības veids

Pētījumu joma

Universitātes

 

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Kopīgi  ES projekti, kopīgas publikācijas

Inženierija, enerģētika

Latvijas Universitāte

Kopīgi  ES projekti, kopīgas publikācijas

Inženierija, enerģētika

Citas augstskolas, koledžas, profesionāli tehniskās skolas

 

 

Lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas un testēšanas centrs

Kopīgas publikācijas

Inženierija, ekoloģija

Zinātniskie institūti

 

 

Fizikālas enerģētikas institūts

Kopīgi LZP un ES projekti, kopīgas publikācijas

Inženierija, enerģētika

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Kopīgi LZP un ES projekti, kopīgas publikācijas

Inženierija, enerģētika

Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts

Kopīgi LZP un ES projekti, kopīgas publikācijas

Inženierija, enerģētika

Valsts agrārās ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra Viļānu nodaļa

Kopīgi pētījumi, mācību materiālu sagatavošana, semināru un lauku dienas organizēšana

Inženierija, ekoloģija, ekonomika

Valsts agrārās ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrs

Līgumprojekti

Lauksaimniecība

Valsts agrārās ekonomikas institūts

Kopīgas publikācijas

Inženierija, ekoloģija, inženierija

Institūcija, uzņēmumi

 

 

LR Zemkopības ministrija Pētniecības projekti, piedalīšanās darba grupās normatīvo dokumentu sagatavošanai Lauksaimniecība, inženierija

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, SIA

Sadarbības partneris projekta izpildei, kopīgas publikācijas

Lauksaimniecība

Mazkalniņi, zemnieku saimniecība

Sadarbības partneris projekta izpildei, kopīgs TOP projekts

Lauksaimniecība, inženierija

Ozone Tech, SIA

Sadarbības partneris projekta izpildei, kopīgas publikācijas

Lauksaimniecība, inženierija

Rītausma, SIA

Sadarbības partneris projekta izpildei

Lauksaimniecība, inženierija

SIA "Baltic Open Solution Center"

Sadarbības partneris projekta izpildei

Lauksaimniecība, inženierija

A.Pundura Konsultāciju Centrs, SIA

Sadarbības partneris projekta izpildei

Lauksaimniecība, inženierija

Biedrība Progresīvo tehnoloģiju institūts, biedrība

Sadarbības partneris projekta izpildei

Lauksaimniecība, inženierija

Infopols.LV, SIA

Sadarbības partneris projekta izpildei

Lauksaimniecība, inženierija

Zemnieku saeima, biedrība

Sadarbības partneris projekta izpildei

Lauksaimniecība, inženierija

Skudriņas, zemnieku saimniecība

Sadarbības partneris projekta izpildei

Lauksaimniecība, inženierija

HETA, SIA

Līgumprojekti, aprēķini un konsultācijas lauksaimniecības tehnikas izvēlei

Lauksaimniecība, ekonomika

Balttehnika, SIA

Kopīgi pētījumi un lauksaimniecības tehnikas pilnveidošana

Inženierija

Ēdelveiss EG, SIA

Līgumprojekti

Inženierija, ekoloģija

Baltcom, SIA

Līgumprojekti

Enerģētika

Roadeks, SIA

Līgumprojekti

Inženierija

PIE ZIEMEĻA, SIA

Līgumprojekti

Lauksaimniecība, Inženierija

EDAN, SIA

Līgumprojekti

Inženierija

ARI-VI, SIA

Līgumprojekti

Inženierija

Lemminkainen Latvija, SIA

Līgumprojekti

Inženierija

Ceļu parvalde, AS

Līgumprojekti

Inženierija

SmartTEH, SIA

Līgumprojekti

Inženierija

Ārvalstu sadarbības partneri

Institūcija

Sadarbības veids

Valsts

Universitātes un institūti

 

 

University of Bari Aldo Moro

Kopīgi pētījumi, zinātniskās publikācijas

Itālija

Harper Adams University College

Pētījumi, promocijas darba sagatavošana

Lielbritānija

Vytautas Magnus University Agriculture Academy

Kopīgi pētījumi, zinātniskās publikācijas un patenti, Sadarbība ISTRO ietvaros

Lietuva

Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology

Kopīgi pētījumi, zinātniskās publikācijas un patenti

Igaunija

Warsaw University of Life Sciences

Kopīgi pētījumi, zinātniskās publikācijas un patenti

Polija

University of Life Sciences in Lublin

Kopīgi pētījumi, zinātniskās publikācijas un patenti

Polija

Łukasiewicz ‑ Industrial Institute of Agricultural Engineering

Kopīgi pētījumi un zinātniskās publikācijas, dalība zinātniskā žurnālā redkolēģijā

Polija

Polish Academy of Sciences, Lublin Branch

Darbība Lauksaimniecības Mehanizācijas un Enerģētikas komisijā, kopīgas publikācijas

Polija

University of Life Sciences in Nitra

Kopīgi patenti

Slovākija

University of Ruse

Kopīgi pētījumi, zinātniskās publikācijas un patenti

Bulgārija

Vyatka State Agricultural Academy

Kopīgi pētījumi, zinātniskās publikācijas

Krievija

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Kopīgi pētījumi, zinātniskās publikācijas un patenti, dalība zin. žurnālā redkolēģijā

Ukraina

National University of Kyiv, Ukraine

Kopīgi pētījumi un zinātniskās publikācijas

Ukraina

Engineering and Technological Institute "Biotechica"

Kopīgi pētījumi un zinātniskās publikācijas

Ukraina

Tavria State agrotechnological University

Kopīgi pētījumi, zinātniskās publikācijas un patenti

Ukraina

Institute of Engineering Sciences and Technologies "Biotechica"

Kopīgi pētījumi un zinātniskās publikācijas

Ukraina

ZPC Institute of Agricultural Mechanization and Electrification of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine

Kopīgi pētījumi, zinātniskās publikācijas un patenti, dalība zinātniskā žurnāla redkolēģijā

Ukraina

Federal Agrarian Scientific Centre of the North-East

Kopīgi pētījumi un zinātniskās publikācijas

Krievija

Uzņēmumi

 

 

Lauksaimniecības mašīnu rūpnīca „Bobruiskagromaš”

Lauksaimniecības tehnikas piemērotības pētījumi

Baltkrievija