Skip to main content

Publikācijas

Sadaļā apkopoti Ulbrokas zinātnes centra zinātnieku publikāciju - monogrāfiju, rakstu zinātniskajos izdevumos, konferenču tēžu un elektronisko publikāciju bibliogrāfiskie ieraksti, pieejama informācija arī par publikācijām LBTU Rakstos, populārzinātniskajos izdevumos, periodikā u.c. izdevumos.

Bibliogrāfiskie ieraksti nodrošina UZC zinātnieku publikāciju uzskaiti. Plašāku informāciju par uzskaitītajām UZC publikācijām var iegūt apmeklējot Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes  Fundamentālā bibliotēkas mājas lapu vai skatīt sadaļā LBTU izdotie krājumi tiešsaistē.

Papildus informācija iespējams iegūt sazinoties ar LBTU Bibliotēku.

2023. gada publikācijas

2022. gada publikācijas

2021. gada publikācijas

2020. gada publikācijas

2019. gada publikācijas

2018. gada publikācijas

2017. gada publikācijas

2016. gada publikācijas

2015. gada publikācijas

2014. gada publikācijas

2013. gada publikācijas

2012. gada publikācijas

2011. gada publikācijas

2010. gada publikācijas